top of page
Kunst & Cultuur
Artist Painting on Canvas

Verbinding.

Kunst & Cultuur

De huidige kunst van vandaag verschilt met die van vroeger. Sinds het ontstaan van de moderne kunst is er veel veranderd. Deze vorm van kunst, gaat vooral voor zoveel mogelijk afstand

tussen de abstractie in een schilderij of ander kunstwerk en die van de werkelijkheid. Vaak zie je dus in musea, schilderijen hangen waarvan je de essentie na een lange tijd nog steeds niet begrijpt. Sterker nog, vaak weten mensen niet eens wat er geschilderd is totdat er uitleg bij komt kijken onder begeleiding. Wat is dan nog het nut van kunst, als je de betekenis ervan zelf niet kunt onderschrijven of herkennen? Het kubisme is ook zo’n vorm die de populariteit van de moderne kunst snel heeft doen vergroten. Deze manier van kunst bestaat uit hele strakke lijnen en platte vlakken om daaruit een betekenis proberen te geven. Onze beweging heeft respect voor alle vormen en soorten kunst en laat alles in haar waardigheid, maar is dus wel kritisch op de moderne kunst en ervan overtuigd dat een verdienmodel achter dit soort kunst vaak een grote rol speelt.


Wij willen ons juist inzetten op klassieke kunst waarvan met name het neoclassicisme. Dit soort kunstwerken laten de puurheid van een werkelijkheid zien die zich afspeelt en geven dit op een kleurrijke en machtige manier waar. Denk bijvoorbeeld aan het schilderij van Napoleon Bonaparte die de alpen oversteekt. Dit soorten kunstwerken stralen geschiedenis, cultuur en werkelijkheid uit en dat is waar in onze visie de kunst in zijn algemeen om hoort te draaien. Hierbij speelt ontwikkeling namelijk een grote rol.


Los van de kunst willen we ook de architectuur in dit land graag op een neoklassiekere wijze inrichten. In ieder geval voor alle openbare overheidsgebouwen. Deze vorm van architectuur is veel gebruikt door de Grieken en Romeinen, waarin de schoonheid en trotse uitstraling van een stad goed zichtbaar wordt. De Nederlandse steden zijn helaas veel te saai ingericht. Alle moderne nieuwbouwwijken hebben een eentonige uitstraling waarin niet meer wordt gekeken naar architectuur die past binnen een klassieke historische uitstraling.
Verder kijken wij met argusogen aan tegen de links progressieve trend om historische monumenten en standbeelden weg te eisen of het initiatief te nemen om ze zelf omver te gooien of te bekladden/beschadigen/vernederen. Dit doen ze met het argument dat omstreden figuren een verband hebben met het slavernij verleden of andere zwarte momenten in onze geschiedenis. Dit vinden wij absoluut niet kunnen, omdat dit soort monumenten en figuren onderdeel blijven van de geschiedenis, die nooit veranderd kan worden.

 

In plaats van standbeelden omver te werpen of weg te eisen kunnen we samen juist leren van deze historische gebeurtenis en ontwikkeling opdoen. Hierdoor kunnen we de juiste conclusies trekken uit de geschiedenis zonder het te censureren, door een omstreden figuur uit de openbare ruimte te verwijderen. Wees trots op je geschiedenis, want dat maakt ons tot wie we vandaag zijn.

Verder is het belangrijk dat scholen zich ook meer focussen op kunst en cultuur en dit in het lesmateriaal ook wat meer onder de aandacht te brengen, zonder politieke kleur uiteraard. Hier wordt toch echt nog te weinig op ingegaan en daardoor weten de meeste leerlingen na de middelbare school bijna niets over kunst en historisch erfgoed. Hartstikke zonde, want dan vormen ze hun mening en visie op een latere leeftijd via omgevingsinvloeden die niet altijd neutraal zijn in hun manier van kennisgeving.


Oplossingen

 • Meer geld naar klassieke kunst

De overheid gaat van 2021 tot 2024 in totaal 60 miljoen euro uitgeven aan kunst en cultuur. Dit vinden wij een prima uitgave. Wel is het de bedoeling dat het geld op de juiste manier wordt besteedt en dat is helaas nog niet het geval. Wij willen dat de overheid meer subsidies uitgeeft aan klassieke (met name neoklassieke) kunst. Dit soort kunst past binnen de culturele en historische geschiedenis van het westen, waarin we ons kunnen ontwikkelen en de werkelijkheid weerspiegeld kunnen terugvinden in een kunstwerk.

 • Kunst en cultuur in ons lesmateriaal

Op de middelbare school krijgen kinderen heel weinig mee van kunst en cultuur. In het vak geschiedenis krijgen ze wel het een en het ander mee over belangrijke historische gebeurtenissen, maar de kunst en cultuur die daaruit zijn ontstaan worden vaak weggelaten en dat is zonde. Wij willen ons hierop focussen door via het lesmateriaal, maar ook via documentaires, die ook in klassen getoond kunnen worden, verwerken. De nieuwe generaties kunnen op die manier een stukje informatie meekrijgen over de verschillende vormen van kunst en nationaal historisch erfgoed. Hieruit kunnen ze zich verder ontwikkelen en een eigen mening vormen. Dat is waar het ons ook uiteindelijk om draait.

 • Klassiekere (neoklassiek) stijl voor nieuwbouwwijken

De nieuwbouwwijken die de afgelopen jaren in Nederland werden en worden gebouwd hebben allemaal hetzelfde kenmerk, modernisering. Nu is dat op zichzelf geen probleem, maar hierbij verliest een maatschappij beetje bij beetje haar culturele en historische uitstraling. Kijk bijvoorbeeld naar Griekse en Romeinse steden uit het verleden. De neoklassieke architectuur straalde een trots en ontwikkelde stad uit, die eeuwen later herkenbaar is vanwege haar beschaafde stijl. Dit is waar wij voor pleiten. Ons steden hoeven natuurlijk geen nieuwe romeinse steden te worden, maar de keuze voor een klassiekere manier van architectuur zorgt voor een beschaafd en trotse manier van uitstraling van ons land.

geenheel kleinkleinmiddelgrootgrootheel groot

 

 • Beschermen van Nederlandse standbeelden en ander erfgoed

Extreemlinkse en progressieve mensen hebben de afgelopen jaren steeds meer Nederlands erfgoed beklad, beschadigd of vernederd. Sommige standbeelden zijn zelfs omver geworpen, omdat ze niet binnen hun ideologische straatje passen. Omstreden figuren die een verband hebben met het slavernij verleden mogen niet van de publiek ruimte verwijderd, vernield of beschadigd worden. Ondanks de zwarte geschiedenis die daar omheen heeft gespeeld, vinden wij dat geschiedenis van Nederlanders en de mens in het algemeen iets is waar we allemaal trots op mogen zijn, want het maakt ons tot wie we vandaag zijn. Zouden we vandaag een parlementaire democratie zijn, waarin onze rechten expliciet in de grondwet staan, als de geschiedenis niet is verlopen zoals het is gegaan? Denk daar maar eens goed over na.


Wij willen ook de mensen die standbeelden, monumenten of ander historisch erfgoed vernielen/beschadigen veel harder straffen dan nu in onze wet is vastgelegd. Nu kan dat een boete tot 500 euro zijn of een gevangenisstraf van een paar dagen tot een jaar. Dit vinden wij veel te soft en zal de betreffende persoon absoluut niet tegenhouden om hetzelfde misdrijf opnieuw te plegen. De vernieling van historisch erfgoed moet gestraft worden met een boete van de tweede categorie samen met een leerstraf Training Agressiebeheersing van 240 uur. Wij willen dit hard straffen, omdat je bij de vernieling van bijvoorbeeld een standbeeld niet alleen het standbeeld vernielt, maar ook een stukje geschiedenis die ten alle tijden gerespecteerd hoort te worden. Bovendien is historisch erfgoed eigendom van de overheid en in onze beschaafde samenleving blijf je af van het eigendom van een ander.


Bovenstaande situatie geldt ook voor klimaatactivisten die schilderijen en andere kunstwerken beschadigen voor de aandacht van hun eigen agenda.

religie.jpg

Religie

Het VRAB is een groot voorstander van monotheïstische religies. We willen duidelijk benadrukken dat wij geen religieuze partij zijn, zeker vanwege onze visie dat politiek en religie gescheiden moet blijven. Wel omarmen wij religieuze normen en waarden die richting moeten geven in een maatschappij en ook in de politiek. Hierin spelen het confessionalisme en het communitarisme een hoofdrol, die onder de vier principes van deze partij vallen. Het confessionele principe geeft de ideologie van onze partij de gelegenheid, om alles wat we denken en doen, in feite dus alle handelingen die wij verrichten, religie als basis te laten nemen. Het VRAB zal nooit voorstander zijn van

Religie

een wet, daad of culture handeling dat ingaat tegen de principes van de Abrahamitische religies. Een voorbeeld is de huidige wet en regelgeving rondom euthanasie. In de drie monotheistische religies die wij vertegenwoordigen, is dit een verwerpelijke daad. Het idee van het ontnemen van eigen leven vanwege de opvatting dat de betreffende persoon niet meer kan herstellen, depressief is of een voltooid leven heeft, wordt door deze beweging als inhumaan gezien op basis van het confessionalistische principe.


Het VRAB is hiermee dus ook een groot voorstander van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Binnen deze grondwet worden ook de LHBTI rechten gerespecteerd. Onze beweging heeft geen problemen met homoseksuelen of transgenders. Iedereen moet gelijk behandeld worden en dit past ook binnen de westerse beschaving, waarin elk individuele mens kan doen waar die zich prettig bij voelt, zolang dit niet in strijd is met de wet. Wel is het VRAB fel tegenstander van de huidige maatschappelijke (en de westerse wereld in haar algemeen) richting, waarin de opvattingen van modernisering hard aan doordraaien zijn, zowel binnen de politiek als in de samenleving. Jonge kinderen krijgen op basisscholen al lesmateriaal over de opvatting dat er meer dan twee dan genders zijn, op de NPO krijgen LHBTI gerelateerde programma’s ontzettend veel zendtijd en ook in de huidige wetgeving worden deze gemoderniseerde opvattingen vergemakkelijkt. Neem als voorbeeld de wetgeving rondom transgenders. Een kind kan vanaf 15 jaar in Nederland al zogenaamde ‘cross-sekse hormonen’ innemen om geslachtshormonen in te nemen van het ander geslacht (waarin de persoon zich identificeert) of het ondergaan van een geslachtsverandering operatie op de leeftijd van 18. Een mens is vanaf de puberteit tot ongeveer de leeftijd van 21 in zijn meest kwetsbare staat. Het lichaam verandert, de ontwikkeling gaat in hard tempo en emoties kunnen de individuele keuzes flink beheersen. Dat de overheid dus meegaat in het normaliseren van dit soort praktijken, baart ons grote zorgen. Duidelijk moet zijn dat er een groot verschil is tussen het verwerpen van een daad en de mens die deze daad verricht. Ondanks dat we, als voorbeeld genomen, de homoseksuele daad verwerpen op basis van het confessionalisme, respecteren wij de mens achter deze daad, want ons punt blijft dat iedereen op gelijke manier behandeld moet worden en om nogmaals aan te geven dat we geen religieuze partij te zijn.


Het communitarisme is het tweede principe die de maatschappij in onze visie moet sturen. Hierbij focussen we ons vooral op de term ‘community’ van het communitarisme. Vanuit dit principe ziet de beweging ieder mens als onderdeel van een gemeenschap en niet als individu. De allochtoon behoort immers tot de allochtone gemeenschap en de blanke Nederland tot die van de autochtonen. De moslim behoort tot de islamitische gemeenschap en hetzelfde geldt voor de jood die tot zijn gemeenschap behoort. Hoewel ieder mens uniek is, behoort het wel tot een samenwerkingsverband.


Daarom zijn wij groot voorstander van een burgermaatschappij, waarin talloze particuliere organisaties de verschillende gemeenschappen binnen de samenleving vertegenwoordigen. In dit hoofdstuk gaat het vooral om religieuze instellingen.
 

Oplossingen: (eigenlijk standpunten)

 

 • Meer inzetten op geloofsgemeenschappen

Christenen, moslims en joden. Het geloof in god is wat hen onderling verenigt. Mensen die wekelijks naar een kerk, moskee of synagoge gaan, krijgen een sterkere band met anderen kerk of moskeegenoten. Hierdoor worden er meer vriendschappen gesloten. Meer vriendschappen betekent meer collectivisme en meer collectivisme betekent meer vereniging binnen de gemeenschap. We zijn overigens als individu, onderdeel van een gemeenschap.


Dit gebeurt overigens niet zomaar. Het is belangrijk dat de overheid in gesprek gaat met religieuze organisaties die hun gemeenschappen vertegenwoordigen. De organisaties moeten het aanspreekpunt worden voor de gemeenschappen, als er bijvoorbeeld op politiek vlak iets staat te gebeuren wat hun geloofsovertuiging kan raken. Verder zouden de organisaties vaker bijeenkomsten en ontmoetingen kunnen houden met als taak ‘de vereniging van de gelovige gemeenschap’.
Ook moeten christelijke, joodse en islamitische organisaties samen bijeenkomsten opzetten om de verschillende gemeenschappen ook aan elkaar te koppelen. Alle abrahamieten horen een front te vormen, wanneer het aankomt op politieke en maatschappelijke kwesties die de positie van religieuze mensen in de samenleving kunnen aantasten. Los van deze kwesties is het belangrijk dat deze gemeenschappen toenadering zoeken door de verschillen weg te schuiven en de verbinding op te zoeken.

 • Het verbieden van geslachtsveranderingen onder de 21 jaar

De mens is zoals beschreven het meest kwetsbaar in de puberteit fase. Emoties en omgevingsinvloeden hebben vaak de overhand, als het gaat om het maken van keuzes en besluiten. Wij vinden het zeer onverantwoord dat de overheid minderjarigen (totdat ze 18 worden) en adolescenten, steunt bij het ondergaan van een geslachtsverandering. Zeker vanwege het feit dat er genoeg voorbeelden zijn geweest, waarna mensen spijt hebben gehad na zo’n ingreep. Hoewel wij überhaupt tegen deze operaties zijn, is dit praktisch niet mogelijk geworden om af te schaffen als we kijken naar de westerse opinie over deze kwestie. We pleiten voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor een geslachtsverandering, omdat mensen op de leeftijd van 21 mentaal veel stabieler zijn om dit soort keuzes te maken.

 • Minder LHBTI zendtijd op de Nederlandse zenders

Tegenwoordig gaat het op bijvoorbeeld de NPO nergens meer anders over als we zin hebben om naar een programma of documentaire te kijken: mensen die zich niet in hun lichaam thuis voelen of iemand die zichzelf niet plaatst in beide geslachten. De onzekerheid die door de overheid via de TV aan Nederlanders wordt meegegeven, leidt uiteindelijk tot een toename van dit soort ideeën en praktijken in de samenleving. Iedereen heeft in onze visie het recht om via de TV zijn of haar levensovertuiging mee te geven. Helaas is het wel overduidelijk (met name de NPO) dat LHBTI gerelateerde standpunten heel vaak naar voren komen via documentaires en series. Dit kan echt minder. Er moet weer plaatsgemaakt worden voor informationele documentaires die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het brein. De TV is een groot goed en moet daarom ook op een efficiënte manier gebruikt worden door onze zenders.

 • Geen seksuele voorlichting tot en met groep 6

Seksuele voorlichting wordt door de overheid via het lesmateriaal aan steeds lagere groepen en jongere kinderen gegeven. Hierin krijgen kinderen ook les over homoseksualiteit, het derde gender en andere onderwerpen buiten de klassiek vorm om. Hoewel de overheid wil dat kinderen bewuster zijn over seksualiteit en op latere leeftijd daardoor verantwoordelijker zijn, merken wij juist het tegenovergestelde.
Er zijn steeds meer meldingen van ouders die aangeven dat kinderen in de wc’s seksuele handelingen op elkaar uitproberen na de seksuele voorlichting die ze hebben gekregen. Bovendien vergiftigt de seksuele voorlichting de onschuldigheid van het kinderlijk brein. Kinderen horen alleen te leren en te spelen. Daarmee willen wij dat seksuele voorlichting vanaf groep 7 pas wordt aangeboden. Dit is de fase waarin kinderen vlak voor de puberteit deze zaken geleerd horen te krijgen om voorbereid te worden op het persoonlijk leven in de middelbare school.

 • Geen cross-sekse hormonen uitschrijven aan jongeren onder de 18 jaar

Dit kan nu al vanaf de leeftijd van 15. Dit vinden wij veel te jong. Zoals we al aangaven is de puberteit een moeilijke fase, waarin jongeren niet dit soort besluiten horen te maken. 18 jaar moet de minimale leeftijd zijn voor het gebruik van cross-sekse hormonen.

 

 • Geen (historische) kerken meer slopen

In Nederland zijn er de afgelopen steeds meer kerken gesloopt. Denk bijvoorbeeld aan Breda waar drie van de vier hoogste kerktorens zijn gesloopt in dezelfde decennia. Herbestemming mag geen reden zijn om kerken te slopen en hetzelfde geldt om financiële doeleinden. Wij willen dat kerken, die naast religie ook cultuur en geschiedenis uitstralen, gewaarborgd worden.

 • Opkomen voor de verkeerde interpretatie van religieuze boeken

De koran, maar ook de bijbel en de Thora (maar met name eerstgenoemde) worden de laatste jaren door verdere afstand van religie steeds meer bekritiseerd door een verkeerde interpretatie van verzen. Waar mensen bijvoorbeeld menen dat de koran het legaliseert om joden te vermoorden, terwijl dit soort praktijken ten strengste verboden zijn in de islam. Wij willen ons graag inzetten om religie op een rechtvaardige en vreedzame manier opnieuw in te zetten in dit land. Het hele partijprogramma van deze beweging is overigens gebaseerd op religieuze normen en waarden en nergens pleiten wij voor verdeeldheid of het neerkijken op bepaalde etnische of (niet)religieuze groepen. Wij zetten ons juist in op vereniging, solidariteit en de gelijke behandeling van iedereen en daar hoort een transparant maatschappelijk debat bij.

Integratie & Eenheidsvorming
integratie barv.nl.jpg

Integratie & eenheidsvorming

Het VRAB zal meteen direct zijn. De integratie in dit land heeft grotendeels gefaald. In de visie van deze beweging verstaan we onder de term ‘ falen van de integratie’ als groepen/gemeenschappen bang voor elkaar zijn of zelfs verafschuwen. Dit laatste speelt in Nederland zeker binnen onze samenleving. Deze gemeenschappen leven langs elkaar heen en willen weinig tot niets met elkaar te maken hebben. Het politieke beleid van de 21e eeuw is de oorzaak van de polarisatie die

vandaag nog steeds voortduurt in dit land. Zowel rechts-conservatieve partijen als links-liberale en socialistische partijen kunnen als schuldige aangewezen worden. Sinds de komst van de eerste arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko, zijn deze mensen ervan overtuigd geraakt dat de PvdA hen politieke bescherming kan bieden. De PvdA is immers opgericht vanuit de Marxistische hoek in de vorm van ‘sociaaldemocratie’, om op te komen voor de lage sociale klassen in de maatschappij via de politiek. Deze arbeidsmigranten voelden zich verbonden met deze partij, niet vanwege de ideologische visie, maar vanwege het feit dat zij door deze partij onder goede arbeidsvoorwaarden in dit land kunnen blijven werken.


In de loop der jaren is het politieke spectrum flink verschoven en zijn er meer politieke partijen bijgekomen. Decennium na decennium komen er nieuwe migrantenstromen vanuit voornamelijk niet-westerse landen om hier te komen werken of om de oorlog in hun land te ontvluchten. In 2002 werd het politieke spectrum flink opgeschud door Pim Fortuyn. Met zijn centrumrechtse partij, oprechtheid en charismatisch karakter heeft hij een gigantische overwinning behaald in de Tweede Kamer. Dit had hij vlak daarvoor met zijn leven moeten bekopen. Toen al werd duidelijke dat rechts-conservatieve partijen en links-progressieve partijen dit land in haar greep heeft door de polarisatie maar continu aan te houden.
Na de oprichting van de PVV door Geert Wilders en een decennium later het FvD door Thierry Baudet, werd de polarisatie en segregatie er niet beter op. Sterker nog, het lijkt de laatste jaren alleen maar toe te nemen. We leven vandaag de dag in een land waarin de meeste allochtonen zich verschuilen achter links-progressieve partijen, om het risico op de machtstoename van rechts-conservatieve partijen te verminderen, zelfs als de ideologieën van deze linkse partijen de stem van de gemiddelde allochtoon niet vertegenwoordigen, want de gemiddelde allochtoon (met name niet-westerse) is conservatief, traditioneel en religieus. Het is het anti-Islam geluid van de huidige rechts-conservatieve partijen die de rest van het partijprogramma de prullenbak in schuift voor de allochtone gemeenschap. Daarom zal deze beweging dit gat in het politieke spectrum moeten opvullen, om de rechts-conservatieven te vriend te houden en de veiligheid, waardering en gelijke behandeling van de allochtone gemeenschap te garanderen. Als de meest verliggende gemeenschappen elkaar niet kunnen benaderen, dan is de polarisering in dit land een permanente kwestie.


Oplossingen
Het VRAB heeft een antwoord gekozen op deze maatschappelijke kwestie waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar het behartigen van de belangen van de rechts-conservatieve autochtone gemeenschap als de allochtone gemeenschap. Ons doel is altijd om deze twee gemeenschappen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen om de polarisering in dit land eindelijk een das om te doen:

 

 • De Nederlandse taal verplicht leren en afronden op B1 niveau

Alle vluchtelingen die dit land binnenkomen of minder dan 5 jaar geleden zijn binnengekomen, zijn verplicht om een cursus Nederlands te volgen, waarop een examen volgt en een diploma. Het is belangrijk dat als alle inwoners in dit land samen met elkaar in harmonie willen leven en een strijd proberen te voeren tegen de polarisatie, dat we beginnen bij de eerste stap door met elkaar te kunnen communiceren via dezelfde taal. De reden dat er met name vanuit de rechts-conservatieve hoek, haat is jegens de allochtone gemeenschap, is omdat er vanuit de laatst genoemde gemeenschap niet genoeg wordt gedaan om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Met deze plicht zal er een eerste stap tot toenadering gezet kunnen worden. Momenteel kunnen nieuwkomers met een A2 niveau slagen, maar dit vinden wij niet genoeg. B1 is een niveau dat gelijk staat aan MBO niveau 3 en 4. Op het gebied van het spreken van de taal moet dat ook echt de minimale norm zijn. Een vluchteling krijgt 3 jaar de tijd om de B1 te halen.


Arbeidsmigranten krijgen in ons beleid nooit recht op een permanente verblijfsvergunning, hierdoor zullen ze dus ook nooit als Nederlands staatsburger gezien worden. Als ze ervoor kiezen om langer dan 5 jaar hier te verblijven dan zijn zij wel verplicht om een Nederlands inburgeringsexamen af te leggen. Dit is in het voordeel van de arbeidsmigrant om met Nederlanders te kunnen communiceren, hierdoor worden de banden onderling versterkt en kunnen beide groepen elkaar beter waarderen. Iemand in zijn of haar eigen taal aanspreken is altijd al een grote sprong geweest voor het begin voor de opbouw van een band of vriendschap. Voor hen is de huidige A2 norm voldoende. De B1 norm kan voor hen de grens zijn om een ander land te kiezen, waardoor onze marktpositie slechter kan worden. Het gaat ons simpelweg alleen om het leren van onze taal in de basis, dan om het integreren van arbeidsmigranten.

 

 • Geen positieve discriminatie

Discriminatie betekent discriminatie en kan dus in geen enkel situatie geaccepteerd worden. Net zoals we met z’n allen, het voorop stellen van de blanke Nederlander ten opzichte van de allochtoon verafschuwen, is dat andersom net zo erg. Iedereen moet in Nederland geaccepteerd worden op basis van zijn/haar kwaliteiten, karakter en scholing. Als we elkaar gaan behandelen op basis van afkomst of sociale status, dan kan dit tot enorme problemen gaan leiden. De toeslagenaffaire door de belastingdienst richting het discrimineren van minderheden in deze samenleving, is daar een klassiek voorbeeld van. Discriminatie is nooit goed!

 

 • Aanpakken van institutioneel racisme

Deze vorm van racisme is in de visie van de VRAB een zeer complexe kwestie. Het is vaak moeilijk te bewijzen en de interpretatie van de betekenis van deze term kan uiteenlopen. Twee kenmerken zijn wel duidelijk in verband te houden met institutioneel racisme. Het bij elkaar brengen van mensen uit de laagste sociale klassen, allochtonen en andere minderheden. Dit leidt uiteindelijk tot probleemwijken, waarvan de Schilderswijk een bekend voorbeeld is in Nederland. Er moet weer gefocust gaan worden op de woningmarkt om allochtonen en autochtonen zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen en de allochtone gemeenschap goed over wijken verdelen. Hierdoor ontstaan er geen zwarte en witte wijken meer, maar een combinatie van verschillende gemeenschappen in dezelfde wijk die met elkaar samen moeten leven. Het tweede kenmerk is de minder kansen op een goede baan van etnische minderheden. Hierdoor blijven ze vastzitten in dezelfde positie van hun sociaaleconomische status. In plaats van hen een schijnvertoning te bieden onder het mom van ‘positieve discriminatie’ moet de overheid zich meer focussen om deze mensen te kunnen helpen. Er moet een speciaal programma ontwikkeld worden om hen naar een betere baan te kunnen leiden.

 

 • Extremisme op islamitische scholen aanpakken

Extremisme is nooit goed. Of het nu links of extreemrechts is. Of het nu een islamitische fundamentalist is of een christelijke. In het leven moet er altijd een balans gevonden worden om iedereen te kunnen respecteren en gelijk te behandelen in een maatschappij. Extremisme in islamitische scholen moeten hard aangepakt worden. De ernst van het extremisme kan verschillen. Daarom worden hier verschillende oplossingen geboden:
1) Uitspraken op school door het bestuur of docenten richting de leerlingen die in strijd zijn met artikel 1 en misbruik maken van artikel 6 van de grondwet, moeten voor een commissie komen en zich verantwoorden.
2) Handelingen op school door het bestuur of docenten richting de leerlingen die in strijd zijn met artikel 1 en misbruik maken van artikel 6 van de grondwet, kan een voorwaardelijke sluiting van de school tot gevolg hebben. Bij herhaling wordt de school permanent gesloten.

 

 • Bijeenkomsten ter vereniging (via deze beweging)

Het doel van deze partij is om het gezicht te worden als cement voor de vereniging van rechts-conservatieven en allochtonen. Beide gemeenschappen hebben meer overeenkomsten dan onze samenleving doet vermoeden:


1) De gemiddelde allochtoon is conservatief en vrij gelovig. Dit staat in verhouding met de rechts-conservatieve autochtoon
2) Het huidige immigratiebeleid heeft ook grote nadelen voor de allochtone gemeenschap met betrekking tot de woningmarkt en de slechte naam waar de allochtone gemeenschap onder gebukt moet gaan. Beide gemeenschappen moeten de handen ineenslaan om dit land vooruit te helpen
3) De gemiddelde allochtoon neemt afstand van de huidige Woke trend en de LGBTQ-gemeenschap. Deze ideologieën zijn in strijd met de abrahamitische religies en de normen en waarden die allochtonen thuis meekrijgen. Dit geldt ook voor de rechts-conservatieve autochtoon die felle tegenstander is van deze progressieve trend.
4) De seksuele voorlichting van jonge kinderen op basisscholen gaan in tegen de allochtone normen en waarden. Dit soort zaken mogen pas op latere leeftijd besproken en uitgelegd worden (tegen de puberteit). Ook rechts-conservatieven zijn van mening dat kinderen van jongs af aan seksuele voorlichting geven, onverstandig is en dat het de onschuld van een kind wegneemt.

bottom of page